onsdag den 14. december 2011

DETOUR DK

Selvom jeg ikke selv har kørekort, så kan en biltur være en god måde at bringe sig rundt på en rejse. I 2008 drog jeg tværs over USA fra Washington D.C. til Denver og i 2010 rejse vi rundt i Californien og omliggende stater, herunder den fantastiske Highway 1, som vi kørte ad mellem San Francisco og Los Angeles og hvor dette billede er fra:

Dette kom jeg til at tænke på, da jeg i søndags besøgte Dansk Arkitektur Center og udstillingen DETOUR DK. Udstillingen handler om det norske projekt Nationale Turistveger, hvor 18 udvalgte strækninger anvendes til at skabe nye turistoplevelser langs vejene og samtidig sikre mere moderne faciliteter langs vejene. 

Projektet startede i 2005 og de sidste strækninger er færdige i 2020. Der er altså ikke tale om store nye investeringer, men om at anvende eksisterende midler på en mere kvalitativ måde. Oprindeligt søgte 50 projekter om støtte, men gennem en proces med kvalitetsråd, bestående af bl.a. med repræsentanter for organisationer, og et rådgivende udvalg med arkitekter og billedkunstnere, nåede man ned på de 18 strækninger. projekterne er både enkelte rastepladser til store monumenter for ofrene for hekseprocesserne af Louise Bourgeois.

Det kunne godt være, at det næste roadtrip skulle gå til Norge.

Selve udstillingens indhold er dog lidt skuffende. Den består mest af store fotos af nogle få af projekterne og af en video om Louise Bourgeois kunst.

DETOUR DK. Dansk Arkitekturcenter. Til 18. december 2011. Kilde: Nationale Turistveger.


Ingen kommentarer: